سوالات متداول

آیا همه ی خانم ها بادرجات مختلف بی اختیاری ادراری باروش لیزرقابل درمان هستند؟

بله ، گرچه روش لیزر IncontiLase ترجیحا برای درمان خفیف تا متوسط ریزشهای استرسی و مخلوط اداری طراحی شده است اما تاثیرات مثبت این روش دردرجات شدیدهم قابل مقایسه است.

آیا معاینه زنان قبل ازدرمان لازم می باشد ؟

تمام بیماران قبل ازدرمان با لیزر باید تحت معاینه زنان قرارگیرند، تا فاکتورهایی مانند عفونتها و بیماریها بررسی شود و قبل از لیزردرمان شوند

آیا موارد منع انجام لیزر نیزوجوددارد؟

بله ، درحاملگی – عفونتهای لگنی – تست پاپ اسمیر غیرطبیعی و بیماریهای وابسته لیزر ممنوع می باشد.

بعداززایمان تا چه مدت بعد مجازبه انجام لیزرواژینال می باشیم ؟

بهتر است 6- 12 ماه بعد از زایمان درمان با لیزر واژینال به تاخیر بیفتد.

عوارض جانبی بعد ازلیزرواژینال چیست ؟

هیچ عارضه ی قابل توجهی تابه حال گزارش نشده است این دستگاه کاملا ایمن بوده وقابل اعتماد می باشد

لیزرواژینال برای چه گروه سنی قابل اجرااست؟

چون این نوع لیزر برای بیماریهای مختلف در سنین مختلف کاربرد دارد لذامحدوده سنی ندارد اما بهتر است زیر سن 70 سال انجام شود چراکه بالای سن 70 سال کلاژن بسیارکاهش می یابد امادرگزارشات حتی درسن 90 سالگی هم مورداستفاده قرارگرفته است

مدت زمان انجام لیزرواژینال وفواصل درمانی چگونه است؟

حدود بیست دقیقه زمان لازم برای انجام آن می باشد و فواصل درمانی 6-4 هفته به طور متوسط می باشد.

این روش ، روش سرپایی محسوب می شود گرچه بهتر است ازانجام حرکات سنگین ورزشی و بلندکردن اجسام سنگین به مدت دو هفته اجتناب گردد و ازانجام مقاربت نیزتا یک هفته امتناع شود.

کدام قسمت ازدستگاه تناسلی زن درمان می شود ؟

مخاط واژن در کانال واژینال به همراه دیواره قدامی واژن ،مجرای پیشابراه و مدخل ورودی واژن تحت درمان با لیزر قرار می گیرد .

این درمان باعث تخریب بافت نمی شود درعوض باعث انتقال حرارت تاعمق 500-300 میکرمتر و حرارت به 70-50 درجه می رسد و انتشارحرارتی تاعمق یک میلیمترمی باشد.

آیااین پروسه ایمن می باشد و یا ممکن است بیمار سوختگی پیدا کند؟

این پروسه کاملا ایمن می باشد امااگرپزشک یک ناحیه را به مدت طولانی با درجات بالا لیزرنماید احتمال سوختگی خواهد بود . تا به حال یک مورد سوختگی گزارش شده است که در عرض 3-2 روز ترمیم شده و اثرظولانی مدت نداشته است.

آیالیزر واژینال تاثیری بر حاملگی ها و یا زایمان های آینده خواهد داشت ؟

خیر تاثیری ندارد و می تواند بعدازحاملگی نیز تکرارشود.

آیا وزن بیمار تاثیری در اثرگذاری بیمار دارد؟

بله ، کاهش وزن تاثیر لیزردرمانی واژینال را افزایش می دهد وبسیاری از پزشکان جهت افزایش اثرگذاری لیزر،کاهش وزن را توصیه می کنند و همچنین بعدازلیزر توصیه به ورزشهای کف لگن می کنند.

تابه حال چند صد مورد تحت درمان با لیزر واژینال قرارگرفته اند؟

این لیزر در دنیا به صورت روزانه درحال انجام است وتاسال 2012 ، 4000  مورد انجام شده است که موفقیت  95%  درآن گزارش شده است و در مجله علمی British Academy of Laser gyne به ثبت رسیده است و اثر آن تا دو سال باقی می ماند و بعد از دو سال تکرار می شود.

آیا این پروسه دردناک بوده و احتیاج به بیهوشی دارد ؟

بیشتربیماران می گویند که این پروسه بدون درد می باشد اما تعدای بیماران مقداری درد و سوزش به خصوص درابتدای واژن تا 3 سانتیمتر را گزارش می کنند . به طور معمول احتیاجی به بیهوشی نیست اما تعدادی از پزشکان از بی حس کننده های موضعی استفاده می کنند ولی بعد از درمان به خنک کننده های معمول که بعد از بسیاری از لیزر درمانی ها استفاده می شود نیست .